Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Siêu Hà Tầng 6, Số 199, Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Hà nội Tel: 04. 3537 6838/ 3537 6217 - Fax: 04. 3537 6839 Email: sieuha@yahoo.com Website: www.sieuha.vn